Imunomodulatorni efekti kordicepsa

„Podešavanje“ imunog sistema – kordiceps i imunomodulacija

Cordycepin, sastojak izolovan iz gljive kordiceps

 

Veliki broj savremenih naučnih istraživanja bavi se imuno-stimulišućim i imuno-supresivnim svojstvima kordicepsa. Ova dvosmerna regulacija funkcija imunog sistema, odnosno činjenica da on može da se ojača ili oslabi, zove se imunomodulacija i čini se da potiče iz istog mehanizma u telu. Dokazano je da prilikom davanja kordicepsa pacijentu čiji je imuni sistem oslabljen usled bolesti kao što su rak, hepatitis ili HIV infekcija, broj i aktivnost belih krvnih zrnaca raste. Suprotno tome, ako kordiceps konzumira pacijent sa hiper-imunitetom, kao što je to slučaj kod pacijenata obolelih od autoimunih oboljenja kao što su lupus, limfom ili reumatoidni artritis, broj i aktivnost belih krvnih zrnaca opada, a raste broj crvenih krvnih zrnaca. Poznato je da se krvne ćelije proizvode u koštanoj srži. One napuštaju koštanu srž kao nezrele i putuju do drugih organa gde sazrevaju u određene tipove krvnih ćelija, kao što su crvena krvna zrnca i T-ćelije. Čudesno je da se isto jedinjenje kod nekih pacijenata ponaša kao imuno-stimulator, a kod drugih kao imuno-depresant. Po svemu sudeći, objašnjenje leži u dejstvu kordicepsa na mehanizam diferencijacije krvnih ćelija koji signalizira telu gde treba da pošalje nezrele ćelije. Ovaj mehanizam je detaljno opisan u studiji (Chen i ostali, 1997) koja prikazuje način na koji kordiceps utiče na sazrevanje ćelija leukemije. Ova imunomodulacija na nivou diferencijacije ukazuje na sposobnost kordicepsa da stimuliše prirodnu borbu organizma protiv bolesti.

 

 

 

Pogledaj ostale članke…

  

Naručite Kordiceps: