Enciklopedija

Koprinus – Coprinus Comatus
Hericium Erinacesu – Lavlja griva
Lekovite gljive i korenje
Pripremanje Reišija
Noni – Morinda Citrifonia
Ašvaganda – hemijski sastav
Šitake – Lentinus Edodes
Astragalus
Ašvaganda, psiha i nervi
Najefikasnija primena ašvagande