Ašvaganda i rak

Kako ašvaganda pomaže kod kancera?

U prilog dokumentovanim neuroprotektivnim efektima ašvagande, novootkriveni zanimljivi dokaziukazuju na to da, takođe ima potencijal u zaustavljanju ćelija raka u razvoju. Na primer, nedavna analiza pokazuje da njen ekstrakt inhibira rast kancerogenih ćelija dojke, pluća i debelog creva u laboratorijskim uslovima. Ova inhibicija je poređena sa klasičnom hemoterapijom i upotrebom leka doxorubicin (Caelyx®, Myocet®). U stvari, istraživači su zabeležili da se withaferin A, specifična komponenta koja je dobijena iz indijskog žen-šena, pokazala efikasnijom od doxorubicin-a u sprečavanju rasta ćelija raka dojke i debelog creva. Uz to uvek treba napomenuti da konzumiranje ašvagande nema neželjenih efekata, naprotiv…

Naučnici u Indiji nedavno su sproveli istraživanje na ćelijama koje pokazuje da ekstrakt ašvagande sprečava ćelije raka da se reprodukuju, što je ključni korak u borbi protiv ove bolesti. U prilog tome, laboratorijske analize pokazuju da on poseduje anti-angiogenezu, takođe poznatu kao aktivnost u sprečavanju raka da formira nove krvne sudove koji doprinose nezaustavljivom rastu. Ova otkrića daju novu potporu u ašvagandinoj ulozi u borbi protiv raka. Bazirano na ovim studijama istraživanja u ovoj oblasti se nastavljaju i najavljuju se nove još potpunije studije koje bi mogle dokazati još mnogo toga o mogućnostima ovog lekovitog korena.

Nedavni eksperiment pokazao je da ekstrakt indijskog žen-šena dovodi do produžetka života i smanjenja mase tumora u životinjama u kojima je eksperimentalno uzrokovan rak limfnog sistema. Ovo je uzbudljivo otkriće koje nam govori to da ašvaganda može da olakša opstanak jedinki sa rakom. Samo smanjenje mase tumora na određenim organima dovodi do ponovnog vraćanja u normalu i do produžavanja života obolele životinje pa tako i ljudi. Gotovo svi eksperimenti vršeni na pokusnim životinjama u pravilu imaju slično dejstvo i kod ljudi jer metabolizam i kod jednih i kod drugih funkcioniše po manje-više sličnim principima.

Pogledaj ostale članke…