Kordiceps i regulacija šećera u krvi

Kordiceps pomaže i kod dijabetesa

Kada se shvatilo da je kordiceps izuzetan kod gotovo svih težih oboljenja današnjice, započeta su i istraživanja uticaja na obolele od dijabetesa. Nauka je ustanovila da je kordiceps veoma koristan i kod pacijenata obolelih od dijabetesa, bilo da se daje sam ili sa drugim lekovima. Prilikom jednog ekperimenta, kod 95% pacijenata kojima je davano 3 g suvog praha kordicepsa dnevno, zabeleženo je poboljšanje njihovog stanja u vrlo kratkom periodu. U istraživanju na subjektima koji nisu imali dijabetes, a kojima je davano 3 grama (3 ml) kordicepsa dnevno, pokazalo se da su normalna variranja nivoa šećera u krvi koja se javljaju tokom dana, odnosno povećanje nivoa glukoze nakon jela i njeno opadanje između obroka, bila znatno umanjena kod grupe koja je uzimala kordiceps. Nivo šećera posle jela nije rastao kao inače, i nije tako opadao između obroka kao kod ispitanika koji nisu konzumirali ovu lekovitu gljivu. Ovaj rezultat nesumnjivo ukazuje na pozitivan uticaj kordicepsa na mehanizam regulacije nivoa šećera u krvi.

Još su bolji rezultati kada se kordiceps kombinuje sa koprinus komatus gljivom koja je svakako prva kod saniranja dijabetesa. Posebna pažnja je na njnja krvnih sudova kao direktne posledice ove bolesti. Kordiceps i koprinus čiste krvne sudove, olakšavaju rad srčanog mišića, a jedni su od retkih koji čiste i kapilarne krvne sudove, koji prvi obole i izazivaju komplikacije širih razmera. Odlična je stvar što kordiceps i koprinus mogu da se kombinuju sa zvaničnim terapijama i tada daju velike rezultate. Naša iskustva u Srbiji su više nego dobra!

Pogledaj ostale članke…

  

Naručite Kordiceps: